تسبیح سندلوس زرافشان سبزآبی (شمس نرم و درجه یک) 101 دانه – کد 1043

تسبیح سندلوس زرافشان با تراش شلغمی.

رنگ
سبزآبی
تعداد دانه
101 عدد
نوع تراش
شلغمی