تسبیح آب حیات کله غازی نخ نما شده 101 دانه – کد 1108

تسبیح آب حیات کله غازی نخ نما شده.

رنگ
کله غازی
تعداد دانه
101 عدد
نوع تراش
تایری