تسبیح سندلوس آبی کاربنی 33 دانه – کد 1075

تسبیح سندلوس آبی کاربنی با تراش حبه.

رنگ
آبی کاربنی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
حبه