تسبیح سندلوس آبی نیلی سیر (رنگ خاص) 33 دانه – کد 1093

تسبیح سندلوس آبی نیلی با رنگ خاص شمش.

رنگ
آبی نیلی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
حبه