تسبیح آب حیات آبی نفتی دست ساز (تراش استاد محسن) 101 دانه – کد 1048

تسبیح آب حیات دو پوست، تراش دست استاد محسن.

رنگ
آبی نفتی
تعداد دانه
101 عدد
سایز
10