تسبیح سندلوس آبی (نیلی) دو پوست 33 دانه – کد 1004

تسبیح سندلوس دو پوست با دنباله سفارشی، جلای سرامیکی و شفاف.

رنگ
نیلی تیره
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
دانه هلی