تسبیح سندلوس زرافشان زیتونی با زر ریز و مهر نقره، بودار زعفرانی، شمش آلمانی (دست ساز) 49 دانه – کد 1122

تسبیح سندلوس زرافشان نح نما، بودار زعفرانی با شمش آلمانی.

رنگ
زیتونی
تعداد دانه
49 عدد