تسبیح سندلوس سبز قیچی‌بر (کار درجه یک) 101 دانه – کد 1052

تسبیح سندلوس قیچی‌بر (کار درجه 1).

رنگ
زمردی
تعداد دانه
101 عدد
نوع تراش
قیچی‌بر