تسبیح سندلوس رگدار بسیار فاخر 33 دانه – کد 1080

تسبیح سندلوس رگدار بسیار فاخر اثر بی بدیل و زیبا، یک کار تک و لعابدار.

رنگ
سبز، زیتونی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
گرد