تسبیح کهربا فاتورانی درجه یک با وزن بالا 33 دانه – کد 1140

2.120.000 تومان

تسبیح کهربا فاتورانی درجه یک با وزن بالا.

رنگ
فاتورانی
تعداد دانه
33 عدد

1 عدد در انبار