تسبیح آب حیات پرتقالی با بافت چهار ریشه – کد 1073

تسبیح آب حیات با دنباله چهار ریشه و جلای سرامیکی.

رنگ
پرتقالی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
گرد