تسبیح کهربای پرچمی قرمز 33 دانه با تراش استانبولی – کد 1007

تسبیح کهربا پرچمی با تراش استانبولی با جلای سرامیکی.

رنگ
قرمز
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
استانبولی