تسبیح کهربای آب حیات قرمز (شیخک ابزار خورده) 33 دانه – کد 1051

تسبیح کهربای آب حیات قرمز با سرتسبیح استیل و جلای سرامیکی.

رنگ
قرمز
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
کپسولی