تسبیح آب حیات دو پوست گلبهی نارنجی – کد 1070

تسبیح آب حیات دو پوست گلبهی نارنجی با سرتسبیح استیل و جلای سرامیکی.

رنگ
گلبهی نارنجی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
گرد