تسبیح کهربای فاتورانی 33 دانه – کد 1013

تسبیح کهربا فاتورانی با جلای سرامیکی.

رنگ
فاتورانی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
حبه