تسبیح کهربا پرچمی قرمز رنگ آورده (کار دست) 33 دانه – کد 1128

1.975.000 تومان

تسبیح کهربا قرمز رنگ آورده (کار دست) با دنباله سفارشی.

رنگ
قرمز
تعداد دانه
33 عدد

1 عدد در انبار