تسبیح آب حیات قطرانی 33 دانه (کار سفارشی از طهران 110) – کد 1057

تسبیح آب حیات قطرانی 33 دانه با مهر نقره طهران 110 و جلای سرامیکی.

رنگ
قطرانی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
گرد دو سر تخت