تسبیح سندلوس سبز (زمردین) 33 دانه – کد 1014

تسبیح سندلوس زمردین.

رنگ
زمردی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
گرد