تسبیح سندلوس دو پوست با مهر نقره کار دست استاد کاوان 101 دانه – کد 1085

تسبیح سندلوس دو پوست با تراش سفارشی استانبولی، نخ نما با مهر نقره اثر فاخر دست استاد کاوان.

رنگ
بنفش – قهوه ای
تعداد دانه
101 عدد
نوع تراش
استانبولی