تسبیح کهربای آب حیات پرچمی زیتونی 33 دانه – کد 1025

تسبیح کهربای آب حیات پرچمی با سرتسبیح استیل.

رنگ
زیتونی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
کپسولی