تسبیح کهربا پرچمی سبز 33 دانه – کد 1072

تسبیح کهربا پرچمی.

رنگ
سبز
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
گرد