تسبیح کهربای آب حیات سفید نباتی 33 دانه – کد 1035

تسبیح کهربای آب حیات با سرتسبیح استیل.

رنگ
سفید نباتی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
کپسولی