تسبیح کهربای کره عسلی 101 دانه – کد 1015

تسبیح کهربا با عدسی گنبدی و جلاس سرامیکی.

رنگ
کره عسلی
تعداد دانه
101 عدد
نوع تراش
گرد