تسبیح کهربا زرد با تراش لیمویی خاص 33 دانه – کد 1055

تسبیح کهربای کلکسیونی دنباله‌دار.

رنگ
زرد
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
لیمویی