تسبیح آب حیات قرمز نخ‌نما شده با تراش تایری 101 دانه – کد 1105

تسبیح آب حیات اناری نخ‌نما شده.

رنگ
اناری
تعداد دانه
101 عدد
نوع تراش
تایری