تسبیح سندلوس اوپالین گلبهی بسیار خوش صدا و متراکم 33 دانه – کد 1090

تسبیح سندلوس اوپالین گلبهی بسیار خوش صدا.

رنگ
گلبهی
تعداد دانه
33 عدد