تسبیح سندلوس قرمز (بنزینی) طرح کهنه آلمان 33 دانه – کد 1046

تسبیح سندلوس قرمز پاتیل خورده (طرح کهنه آلمان).

رنگ
بنزینی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
حبه