تسبیح سندلوس خشکه رگدار (شمش بسیار ناب و زیبا) 33 دانه – کد 1082

730.000 تومان

تسبیح سندلوس خشک رگدار با دنباله بافت خورده و دانه اضافه.

تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
گرد

1 عدد در انبار