تسبیح کشکول مشکی مرصع کاری و برنج کوبی شده (کار دست اساتید مصری) 33 دانه – کد 1107

1.095.000 تومان

تسبیح کشکول مرصع کاری و برنج کوبی شده با تراش کویتی.

تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
کویتی

1 عدد در انبار