تسبیح شاخ قوچ سفید 33 دانه – کد 1127

861.000 تومان

تسبیح شاخ قوچ سفید.

تعداد دانه
33 عدد
جنس دانهشاخ قوچ

1 عدد در انبار