تسبیح توپ بیلیارد با جنس عالی و نرم 33 دانه – کد 1020

تسبیح توپ بیلیارد با تراش حبه.

سایز10
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
حبه