تسبیح استخوان شتر 33 دانه – کد 1012

تسبیح استخوان شتر با دنباله سفارشی زیبا.

رنگ
استخوانی
تعداد دانه
33 عدد
نوع تراش
دانه هلی